12 marca, 2024

Pożegnanie

Polskie Forum Nawigacyjne pożegnało wychowawcę wielu pokoleń oficerów Polskiej Marynarki Handlowej, wybitnego specjalistę z zakresu satelitarnych systemów pozycyjnych, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kolegę, członka PNF, Jacka Januszewskiego.

11 października, 2023

Konferencja NC 2023-Rola Nawigacji w Transporcie Lotniczym, Morskim i Lądowym

W dniach 12-13 września 2023 odbyła się w Dęblinie konferencja naukowa NC 2023-Rola Nawigacji w Transporcie Lotniczym, Morskim i Lądowym zorganizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową. Organizatorem konferencji był przez Instytut Nawigacji LAW a Polskie Forum Nawigacyjne objęło ją honorowym patronatem. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowanie środowiska naukowego i instytucji technicznych. Wzięło w niej udział niemalże 100 prelegentów reprezentujących takie ośrodki naukowe jak: Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Lwowska oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Lotnicza Akademia Wojskowa. 

Gratulujemy organizacji konferencji.

Uczestnicy konferencji NC2023
20 września, 2023

Konferencja ENC 2023

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 roku w Przewodniczący PNF uczestniczył konferencji European Navigation Conference ENC2023 w Nordwijk, w Holandii.

Podczas konferencji zostały przedstawione plany organizacji w Polsce konferencji ENC25 oraz Światowego Kongresu Nawigacyjnego IAIN World Congress 2027.

Obydwa wydarzenia odbędą się naszym kraju. Wkrótce zostaną podane bliższe informacje.

Przewodniczący wziął także udział w posiedzeniach zarządów EUGIN, IAIN oraz EJN.

Posiedzeniu IAIN przewodniczył z kolei członek PNF prof. Krzysztof Czaplewski.

Janusz Uriasz

Posiedzenie Zarządu IAIN, Galileo Reference Centre, ESTEC 2023
Przewodniczący EUGIN podczas otwarcia ENC2023

Pożegnanie

Polskie Forum Nawigacyjne ze smutkiem przyjęło wiadomość o odejściu na wieczną wachtę wieloletniego członka PNF  kmdr w st. spocz. dr Zdzisława Kopacza, prof. AMW.

Cześć Jego Pamięci!

Zgromadzenie Walne PNF

W dniu 21 czerwca 2023 miało miejsce Zgromadzenie Walne Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Podczas posiedzenia:

Przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu PFN za rok 2022.

Przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2022.

Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PFN za rok 2022.

Wręczono nagrodę im. Prof. Aleksandra Walczaka – nagrodę uzyskał Pan dr inż. Kamil Formela. Praca doktorska będąca podstawą do uzyskania nagrody  za pracę doktorską o temacie „Metoda oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego dla różnych wariantów projektowanej drogi wodnej w ujęciu wielokryterialnym”

Wręczono nagrodę PNF. Laureatem nagrody PNF w roku 2022 został prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski.

Janusz Uriasz

Członkowie PNF, Walne Zgromadzanie PNF, 2023

Składki członkowskie

Szanowni Członkowie Polskiego Forum Nawigacyjnego,
Zarząd PNF podjął decyzję o zmianie wysokości składek członkowskich.
Począwszy od roku 2023 nowy wymiar składki członkowskiej wynosi 100 PLN rocznie.
Zarząd prosi członków o terminowe regulowanie wpłat.

Płatność i donacje można dokonać na poniższej stronie

Przewodniczący PNF
Janusz Uriasz
14 czerwca, 2023

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego 2023

Komunikat

Szanowni Członkowie Polskiego Forum Nawigacyjnego, w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 14:45 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w sali Rady Wydziału (p. 121), rozpocznie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Zawiadomienie_Walne_Zgromadznie_2023_PNF

Janusz Uriasz

Przewodniczący PNF

19 sierpnia, 2022

Odejście Profesora Aleksandra H Walczaka

Zarząd i Członkowie Polskiego Forum Nawigacyjnego z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o odejściu na wieczną wachtę prof. dr. kpt. ż.w. Aleksandra H. Walczaka, wieloletniego członka Polskiego Forum Nawigacyjnego, doktor honoris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2015) oraz Akademii Morskiej w Szczecinie (2022).

Prof. Aleksander H. Walczak odszedł w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Profesor był współtwórcą Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kierownikiem katedry i pierwszym dziekanem (1955) Wydziału Nawigacji i Łączności Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. W latach 1947-1957 odbywał zawodową służbę wojskową w Marynarce Wojennej, między innymi jako zastępca dowódcy ORP „Błyskawica”.

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Nawigacyjnego (1969-1971), prorektora (1971-1978) oraz rektora (1978-1984 i 1990-1996) Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Profesor Walczak był członkiem II, VII i VIII kadencji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkiem zarządu World Maritime University w Malmo (1983-1987), stałym przedstawicielem Polski przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie (1984-1989), członkiem sekcji technicznej Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych (1991-1993), przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Szczecina (1991-1996), prezesem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (1974-1984) oraz prezesem Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej (1990-2005).

Profesor Walczak współtworzył Polskie Forum Nawigacyjne i uczestniczył w jego pracach. Ufundował. Ufundował nagrodę przyznawaną corocznie przez PNF za najlepszą pracę doktorską w zakresie nawigacji morskiej lub transportu morskiego.

Środowisko Forum straciło jednego ze swoich najznakomitszych członków.

Cześć Jego Pamięci!

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 16:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Podczas zgromadzenia przyjęto:

  1. Sprawozdanie Zarządu PFN za okres VI.2021 – VI.2022.
  2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PFN za okres VI.2021 – VI.2022.

W czasie posiedzenia dokonano wręczenia narody im. Prof. Aleksandra Walczaka, którą w za rok 2021 otrzymał dr inż. Dominik Iwen za pracę o tytule „Automatyczna ekstrakcja małych obiektów dennych na podstawie danych batymetrycznych”

Przyznano także nagrodę PFN za rok 2021. Otrzymał ją Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

 

7 lutego, 2022

Nowe Władze Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 4 lutego 2022 podczas Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia. Szczegóły tutaj>>>