5 czerwca, 2020

Walne Zgromadzenie Członków PFN

W dniu 9 czerwca 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem platformy Skype. Szczegóły zostały przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich członków.

18 marca, 2020

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do nagrody im. Prof. A. Walczaka

W związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego przedłużony został do 30 kwietnia 2020 r. termin składania wniosków w konkursie na najlepszą pracę doktorską za 2019 rok. Wnioski mogę być wysyłane drogą elektroniczną do sekretarza stowarzyszenia.  Dane kontaktowe tutaj >>>

22 lutego, 2020

Nagroda im. prof. Aleksandra Walczaka

W związku z wprowadzeniem w 2019 roku Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce zostały wprowadzone zmiany w regulaminie nagrody. Jednocześnie przypominamy, że zgłaszanie kandydatów do nagrody za rok 2019 upływa 31 marca 2020.