Kontakt

Adres do korespondencji:

Polskie Forum Nawigacyjne
ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

phone: +48 261 26 27 74
secretary: forum@pnf.org.pl

REGON:  220589212
NIP:  958-15-87-832
KRS:   0000301198

www.pnf.gdynia.pl