Zarząd

Przewodniczący:
dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. PM

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. inż. Adam Weintrit – wiceprzewodniczący
kmdr por. dr inż. Sławomir Świerczyński – skarbnik
prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski –  członek
kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW – członek, redaktor naczelny Forum Nawigacji
kmdr ppor. dr inż. Piotr Zwolan – członek, redaktor naczelny Annual of Navigation

Komisja Rewizyjna:
kmdr rez. dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski
kmdr rez. mgr inż. Henryk Nitner