30 czerwca, 2015

Uruchomienie systemu eLoran w USA

19 czerwca 2015 roku został uruchomiony system eLoran w Stanach Zjednoczonych. Tego dnia Kongrsmen Frank LoBiondo właczył nadawanie sygnału eLoran – uruchamiając tym samym roczny program demonstracyjno  – badawczy Departamentu Bezpieczeństwa USA i firmy the UrsaNav oraz Harris Corporations. Więcej iformacji tutaj: link

23 maja, 2015

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 18.06.2015 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. Wszystkie informacje zostały wysłane członkom na skrzynki e-mail. Materiały na Zgromadzenie są dostępne dla członków po zalogowaniu się.

22 maja, 2015

Wieści z USA

Budowa systemu eLoran na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki realizowana jest zgodnie z planem.
W dołączonym pliku można zapoznać się z najnowszymi wiadomościami z USA.

eloran_test_signal_in_us.pdf