13 grudnia, 2018

Wybory nowych władz Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 12 grudnia 2018 odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Podczas Zgromadzenia wybrano władze stowarzyszenia na kadencje 2018-2022:

Zarząd PFN:
Krzysztof Czaplewski (UMG, Gdynia) – Przewodniczący
Członkowie Zarządu PFN:
Marek Grzegorzewski (LAW, Dęblin)
Janusz Uriasz (AMSz, Szczecin)
Adam Weintrit (UMG, Gdynia)
Ponadto, zgodnie ze statutem, członkami zarządu są redaktorzy naczelni periodyków naukowych:
Mariusz Wąż (AMW, Gdynia) – redaktor naczelny „Forum Nawigacji”
Piotr Zwolan (AMW, Gdynia) – redaktor naczelny „Annual of Navigation”

Komisja Rewizyjna PFN:
Artur Makar (AMW, Gdynia) – przewodniczący
Członkowie KR PFN:
Wacław Morgaś (AMW, Gdynia)
Henryk Nitner (AMW, Gdynia)

3 grudnia, 2018

Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation – Chiba, Japonia

W przeddzień rozpoczęcia IAIN World Congress w Tokio (26.11.2018) odbyło się Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation. Podczas zgromadzenia wybrano nowe władze organizacji. Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego Krzysztof Czaplewski został wybrany Wiceprezydentem Światowego Stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych (IAIN). International Association of Institutes of Navigation (www.iainav.org) jest światową organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zrzeszającą krajowe i międzynarodowe instytuty i organizacje mające na celu wspieranie działalności człowieka na lądzie, morzu, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej poprzez rozwijanie i upowszechnianie nauki i praktyki w nawigacji oraz powiązanych technik informacyjnych. Do głównych obszarów działalności IAIN zaliczyć można między innymi udział w pracach IMO, ICAO, IHO, ICG (UNOOSA) oraz Zarządu NAVSTAR GPS. Co trzy lata IAIN organizuje IAIN World Congress. Następny kongres odbędzie się w dniach 15-18.11.2021 roku w Edynburgu, UK. 

7 listopada, 2018

Wyborcze Zgromadzenie Członków PFN

W dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Gdynia, Al. Jana Pawła II 3), w sali Rady Wydziału, odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Zawiadomienie z porządkiem obrad zostało wysłane drogę elektroniczną do wszystkich członków stowarzyszenia.

30 października, 2018

IAIN World Congress

W dniach 28.11-01.12 w miejscowości Chiba, Japonia odbędzie się Światowy Kongres Nawigacyjny organizowany przez Światowe Stowarzyszenie Instytutów Nawigacyjnych (IAIN) oraz Japoński Instytut Nawigacyjny. Więcej informacji o kongresie można uzyskać na stronie www.iain2018.org. Polskie Forum Nawigacyjne reprezentować będzie 7 członków.
Życzymy owocnych obrad. 

13 lipca, 2018

Konferencja NavSup 2018

Polskie Forum Nawigacyjne jest współorganizatorem konferencji NavSup2018 organizowanej przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Więcej informacji po kliknięciu na baner powyżej – ZAPRASZAMY!!!

7 czerwca, 2018

Konferencja Nawigacyjna w WSOSP

Polskie Forum Nawigacyjne jest współorganizatorem konferencji pt. „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING” organizowanej przez Wydział Lotniczy WSOSP w Dęblinie oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Więcej informacji po kliknięciu na baner powyżej – ZAPRASZAMY!!!

Walne Zgromadzenie Członków PNF

W dniu 26 czerwca 2018 roku godz. 12.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków. Program zebrania będzie wysłany na skrzynki mailowe.

20 maja, 2018

Wybory nowych władz European Group of Institutes of Navigation

W przeddzień konferencji ENC 2018 (14.05.2018 r) wybrano nowe władze Zarządu EUGIN (www.eugin.info) na lata 2019-2021. Przewodniczącym Zarządu został po raz drugi Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Skład nowego Zarządu EUGIN:
Chairman: Krzysztof Czaplewski (President of PNF)
Treasurer: Pierre Bouniol (President of IFN)
Secretary: Tom Willems (NIN)
Members of Council: Presidents of Institutes of Navigation 

Gratuluje wyboru i życzymy sukcesów w nadchodzącej kadencji