6 maja, 2016

Walne Zgromadzenie członków PFN

W dniu 07 czerwca 2016 roku o godz. 14:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni (Gdynia, ul. Jana Pawła II 3), w sali Rady Wydziału Nawigacyjnego, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Proponowany porządek dostępny dla członków po zalogowaniu.