19 sierpnia, 2022

Odejście Profesora Aleksandra H Walczaka

Zarząd i Członkowie Polskiego Forum Nawigacyjnego z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o odejściu na wieczną wachtę prof. dr. kpt. ż.w. Aleksandra H. Walczaka, wieloletniego członka Polskiego Forum Nawigacyjnego, doktor honoris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2015) oraz Akademii Morskiej w Szczecinie (2022).

Prof. Aleksander H. Walczak odszedł w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Profesor był współtwórcą Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kierownikiem katedry i pierwszym dziekanem (1955) Wydziału Nawigacji i Łączności Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. W latach 1947-1957 odbywał zawodową służbę wojskową w Marynarce Wojennej, między innymi jako zastępca dowódcy ORP „Błyskawica”.

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Nawigacyjnego (1969-1971), prorektora (1971-1978) oraz rektora (1978-1984 i 1990-1996) Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Profesor Walczak był członkiem II, VII i VIII kadencji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkiem zarządu World Maritime University w Malmo (1983-1987), stałym przedstawicielem Polski przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie (1984-1989), członkiem sekcji technicznej Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych (1991-1993), przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Szczecina (1991-1996), prezesem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (1974-1984) oraz prezesem Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej (1990-2005).

Profesor Walczak współtworzył Polskie Forum Nawigacyjne i uczestniczył w jego pracach. Ufundował. Ufundował nagrodę przyznawaną corocznie przez PNF za najlepszą pracę doktorską w zakresie nawigacji morskiej lub transportu morskiego.

Środowisko Forum straciło jednego ze swoich najznakomitszych członków.

Cześć Jego Pamięci!

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 16:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Podczas zgromadzenia przyjęto:

  1. Sprawozdanie Zarządu PFN za okres VI.2021 – VI.2022.
  2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PFN za okres VI.2021 – VI.2022.

W czasie posiedzenia dokonano wręczenia narody im. Prof. Aleksandra Walczaka, którą w za rok 2021 otrzymał dr inż. Dominik Iwen za pracę o tytule „Automatyczna ekstrakcja małych obiektów dennych na podstawie danych batymetrycznych”

Przyznano także nagrodę PFN za rok 2021. Otrzymał ją Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

 

7 lutego, 2022

Nowe Władze Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 4 lutego 2022 podczas Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia. Szczegóły tutaj>>>

10 stycznia, 2022

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 04 lutego 2022 roku o godz. 11:00 w Auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Gdynia, al. Jana Pawła II 3) odbędzie się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Szczegółowe zawiadomienie zostało wysłane członkom pocztą elektroniczną. ZAPRASZAMY DO NIEZAWODNEGO UCZESTNICTWA!!!