7 lutego, 2022

Nowe Władze Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 4 lutego 2022 podczas Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia. Szczegóły tutaj>>>

10 stycznia, 2022

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 04 lutego 2022 roku o godz. 11:00 w Auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Gdynia, al. Jana Pawła II 3) odbędzie się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Szczegółowe zawiadomienie zostało wysłane członkom pocztą elektroniczną. ZAPRASZAMY DO NIEZAWODNEGO UCZESTNICTWA!!!