Walne 18.06.2015

Zawiadmonienie o Walnym Zgromadzeniu PFN

zawiadomienie walne zgromadzenie pfn

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 – przygotowała Księgowa

sprawozdanie finansowe 2014

Misja Stowarzyszenia – przygotował prof. J. Uriasz

misja stowarzyszenia

Polityka Finansowa – przygotował prof. Weintrit

polityka finansowa pnf

Zasady współorganizowania konferencji – przygotował prof. Felski

zasady współorganizowania konferencji

Ordynacja Wyborcza PFN – przygotowuje prof. Grzegorzewski

materiał będzie dostępny wkrótce

Wykaz opłacenia składek członkowskich za okres 2012-2015 – przygotował prof. Czaplewski

stan na 15.06.2015
wykaz opłacenia składek 15-06-2015

Szanowni Państwo wszelkie uwagi i poprawki do proponowanych dokumentów (z wyjątkiem sprawozdania finansowego) proszę kierować do ich Autorów wymienionych powyżej. Sprawozdanie finansowe nie podlega poprawianiu dlatego, że jest to dokument pokazujący naszą kondycję finansową.

Proszę o przesyłanie uwag do dnia 15 czerwca 2015 aby autorzy mogli przygotować i przedstawić wersje końcowe na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2015.