11 października, 2023

Konferencja NC 2023-Rola Nawigacji w Transporcie Lotniczym, Morskim i Lądowym

W dniach 12-13 września 2023 odbyła się w Dęblinie konferencja naukowa NC 2023-Rola Nawigacji w Transporcie Lotniczym, Morskim i Lądowym zorganizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową. Organizatorem konferencji był przez Instytut Nawigacji LAW a Polskie Forum Nawigacyjne objęło ją honorowym patronatem. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowanie środowiska naukowego i instytucji technicznych. Wzięło w niej udział niemalże 100 prelegentów reprezentujących takie ośrodki naukowe jak: Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Lwowska oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Lotnicza Akademia Wojskowa. 

Gratulujemy organizacji konferencji.

Uczestnicy konferencji NC2023
20 września, 2023

Konferencja ENC 2023

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 roku w Przewodniczący PNF uczestniczył konferencji European Navigation Conference ENC2023 w Nordwijk, w Holandii.

Podczas konferencji zostały przedstawione plany organizacji w Polsce konferencji ENC25 oraz Światowego Kongresu Nawigacyjnego IAIN World Congress 2027.

Obydwa wydarzenia odbędą się naszym kraju. Wkrótce zostaną podane bliższe informacje.

Przewodniczący wziął także udział w posiedzeniach zarządów EUGIN, IAIN oraz EJN.

Posiedzeniu IAIN przewodniczył z kolei członek PNF prof. Krzysztof Czaplewski.

Janusz Uriasz

Posiedzenie Zarządu IAIN, Galileo Reference Centre, ESTEC 2023
Przewodniczący EUGIN podczas otwarcia ENC2023

Pożegnanie

Polskie Forum Nawigacyjne ze smutkiem przyjęło wiadomość o odejściu na wieczną wachtę wieloletniego członka PNF  kmdr w st. spocz. dr Zdzisława Kopacza, prof. AMW.

Cześć Jego Pamięci!

Zgromadzenie Walne PNF

W dniu 21 czerwca 2023 miało miejsce Zgromadzenie Walne Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Podczas posiedzenia:

Przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu PFN za rok 2022.

Przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2022.

Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PFN za rok 2022.

Wręczono nagrodę im. Prof. Aleksandra Walczaka – nagrodę uzyskał Pan dr inż. Kamil Formela. Praca doktorska będąca podstawą do uzyskania nagrody  za pracę doktorską o temacie „Metoda oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego dla różnych wariantów projektowanej drogi wodnej w ujęciu wielokryterialnym”

Wręczono nagrodę PNF. Laureatem nagrody PNF w roku 2022 został prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski.

Janusz Uriasz

Członkowie PNF, Walne Zgromadzanie PNF, 2023

Składki członkowskie

Szanowni Członkowie Polskiego Forum Nawigacyjnego,
Zarząd PNF podjął decyzję o zmianie wysokości składek członkowskich.
Począwszy od roku 2023 nowy wymiar składki członkowskiej wynosi 100 PLN rocznie.
Zarząd prosi członków o terminowe regulowanie wpłat.

Płatność i donacje można dokonać na poniższej stronie

Przewodniczący PNF
Janusz Uriasz
14 czerwca, 2023

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego 2023

Komunikat

Szanowni Członkowie Polskiego Forum Nawigacyjnego, w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 14:45 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w sali Rady Wydziału (p. 121), rozpocznie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Zawiadomienie_Walne_Zgromadznie_2023_PNF

Janusz Uriasz

Przewodniczący PNF