Zostań członkiem/opłaty członkowskie

Wyciąg ze statutu (§ 10):

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski mający udokumentowaną wiedzę z zakresu nawigacji, który złoży pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia zatwierdzoną następnie decyzją Zarządu oraz opłacił składkę członkowską.

Deklaracja członkowska – Pobierz PDF

Oplata członkowska –