Nagroda im. prof. Aleksandra Walczaka

Fundator nagrody prof. Aleksander Walczak wraz z małżonką oraz przewodniczącym i członkiem Zarządu PFN

Kapituła Nagrody im prof. Aleksandra Walczaka na kadencje

2022-2026

 1. dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AMS- przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
 3. dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AMS
 4. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG
 5. dr hab. inż. Janusz Ćwiklak, prof. LAW

2016-2022

 1. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG – przewodniczący
 2. prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak – honorowy przewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma
 4. prof. dr hab. inż. Cezary Specht
 5. dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AMS
 6. prof. dr hab. inż. Adam Weintrit
 7. dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW

Laureaci Nagrody za

2016 rok
dr inż. Kinga Łazuga – Akademia Morska w Szczecinie

2017 rok
dr inż. Piotr Zwolan – Akademia Marynarki Wojennej

2018 rok
dr inż. Sławomir Świerczyński – Akademia Marynarki Wojennej

2019 rok
dr inż. Mariusz Specht – Uniwersytet Morski w Gdyni

2020 rok
dr inż. Mateusz Bilewski – Akademia Morska w Szczecinie

2021 rok
dr inż. Dominik Iwen – Akademia Marynarki Wojennej

2022 rok
dr inż. Kamil Formela – Uniwersytet Morski w Gdyni

2023 rok
Nagroda w procesie przyznawania, ogłoszenie w czerwcu 2024

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie do Przewodniczącego Kapituły Nagrody:

 1. Wniosku Rektora o przyznanie Nagrody wskazującego Kandydata do nagrody wraz z uzasadnieniem.
 2. Kopii uchwały Senatu Uczelni.
 3. Krótkiego życiorysu naukowego Kandydata.
 4. Pisemnej zgody Kandydata na publikację wizerunku i życiorysu naukowego w Internecie.
 5. Zobowiązanie Kandydata do wygłoszenia okolicznościowego referatu po odebraniu Nagrody.
 6. Zgody Kandydata na przetwarzanie Jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, w wersji papierowej w siedzibie Polskiego Forum Nawigacyjnego (Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69) oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej sekretarza stowarzyszenia.

Informacja o ufundowaniu przez prof. Aleksandra Walczaka Nagrody wraz z regulaminem nagrody rozsyłana jest do Uczelni uprawnionych do prowadzenia przewodów doktorskich w dyscyplinach opisanych w Regulaminie Nagrody §1 pkt.1.

Regulamin