10 listopada, 2021

Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation

W dniu 09 listopada 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation podczas którego wybrano nowe władze na lata 2021-2024:
Krzysztof Czaplewski (PFN) – President
John Pottle (RIN) – Immediate Past-President
Zhang Baochen (CIN) – Senior Vice President
Salvatore Gaglione (IIN) – Vice President
Aiden Morrison (NNF) – Vice President
Hesham Helal (AIN) – Secretary General
Tom Willems (NIN) – Treasurer

Ponadto Zgromadzenie Ogólne IAIN powierzyło Polskiemu Forum Nawigacyjnemu organizację 18th IAIN World Congress w 2027 roku. Kongres odbędzie się w Krakowie.

Najbliższy 17th IAIN World Congress odbędzie się w 2024 w Pekinie. Organizatorem jest Chiński Instytut Nawigacyjny.

Więcej informacji o IAIN można znaleźć na stronie www.iainav.org

24 maja, 2021

Pojawiła się nowa książka o GNSS

więcej informacji tutaj>>>

Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego za 2020 rok

Polskie Forum Nawigacyjne uhonorowało prof. dr hab. inż. Jerzego Rogowskiego Nagrodą PFN przyznawaną corocznie osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność naukową, publikacyjną bądź organizacyjną. Aktu wręczenia statuetki tegorocznemu laureatowi Nagrody PFN w murach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dokonali: Przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, oraz JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i jednocześnie członek Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

zdjęcie: www.umg.edu.pl