Walne 07.06.2016

Szanowni Państwo w tej zakładce będą umieszczane projekty dokumentów przeznaczonych do uchwalenia podczas Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2016 roku.
Przy każdym pliku jest podana osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów i do tych osób prosimy przesyłać propozycje poprawek.

Przy każdym pliku jest podana osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów i do tych osób prosimy przesyłać propozycje poprawek.

1. Statut Forum

Statut PNF – propozycje zmian 2016

kontakt: Krzysztof Czaplewski krzysztof@czaplewski.pl

2. Misja Polskiego Forum Nawigacyjnego

Misja polskiego forum nawigacyjnego 2016

kontakt: Janusz Uriasz j.uriasz@am.szczecin.pl

3. Zasady współorganizowania konferencji

Zasady współorganizowania konferencji 2016

kontakt: Andrzej Felski a.felski@amw.gdynia.pl

4. Regulamin nagrody PNF

Regulamin nagrody pnf

kontakt: Andrzej Felski a.felski@amw.gdynia.pl

5. Regulamin wyborczy PNF

Regulamin wyborczy pnf

kontakt: Marek Grzegorzewski marekgrzegorzewski@wp.pl