Składki członkowskie

Szanowni Członkowie Polskiego Forum Nawigacyjnego,
Zarząd PNF podjął decyzję o zmianie wysokości składek członkowskich.
Począwszy od roku 2023 nowy wymiar składki członkowskiej wynosi 100 PLN rocznie.
Zarząd prosi członków o terminowe regulowanie wpłat.

Płatność i donacje można dokonać na poniższej stronie

Przewodniczący PNF
Janusz Uriasz