Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do nagrody im. Prof. A. Walczaka

W związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego przedłużony został do 30 kwietnia 2020 r. termin składania wniosków w konkursie na najlepszą pracę doktorską za 2019 rok. Wnioski mogę być wysyłane drogą elektroniczną do sekretarza stowarzyszenia.  Dane kontaktowe tutaj >>>