Zgromadzenie Walne PNF

W dniu 21 czerwca 2023 miało miejsce Zgromadzenie Walne Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Podczas posiedzenia:

Przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu PFN za rok 2022.

Przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2022.

Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PFN za rok 2022.

Wręczono nagrodę im. Prof. Aleksandra Walczaka – nagrodę uzyskał Pan dr inż. Kamil Formela. Praca doktorska będąca podstawą do uzyskania nagrody  za pracę doktorską o temacie „Metoda oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego dla różnych wariantów projektowanej drogi wodnej w ujęciu wielokryterialnym”

Wręczono nagrodę PNF. Laureatem nagrody PNF w roku 2022 został prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski.

Janusz Uriasz

Członkowie PNF, Walne Zgromadzanie PNF, 2023