Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation

W dniu 09 listopada 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation podczas którego wybrano nowe władze na lata 2021-2024:
Krzysztof Czaplewski (PFN) – President
John Pottle (RIN) – Immediate Past-President
Zhang Baochen (CIN) – Senior Vice President
Salvatore Gaglione (IIN) – Vice President
Aiden Morrison (NNF) – Vice President
Hesham Helal (AIN) – Secretary General
Tom Willems (NIN) – Treasurer

Ponadto Zgromadzenie Ogólne IAIN powierzyło Polskiemu Forum Nawigacyjnemu organizację 18th IAIN World Congress w 2027 roku. Kongres odbędzie się w Krakowie.

Najbliższy 17th IAIN World Congress odbędzie się w 2024 w Pekinie. Organizatorem jest Chiński Instytut Nawigacyjny.

Więcej informacji o IAIN można znaleźć na stronie www.iainav.org