Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation – Chiba, Japonia

W przeddzień rozpoczęcia IAIN World Congress w Tokio (26.11.2018) odbyło się Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation. Podczas zgromadzenia wybrano nowe władze organizacji. Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego Krzysztof Czaplewski został wybrany Wiceprezydentem Światowego Stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych (IAIN). International Association of Institutes of Navigation (www.iainav.org) jest światową organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zrzeszającą krajowe i międzynarodowe instytuty i organizacje mające na celu wspieranie działalności człowieka na lądzie, morzu, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej poprzez rozwijanie i upowszechnianie nauki i praktyki w nawigacji oraz powiązanych technik informacyjnych. Do głównych obszarów działalności IAIN zaliczyć można między innymi udział w pracach IMO, ICAO, IHO, ICG (UNOOSA) oraz Zarządu NAVSTAR GPS. Co trzy lata IAIN organizuje IAIN World Congress. Następny kongres odbędzie się w dniach 15-18.11.2021 roku w Edynburgu, UK.