Wybory nowych władz Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 12 grudnia 2018 odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Podczas Zgromadzenia wybrano władze stowarzyszenia na kadencje 2018-2022:

Zarząd PFN:
Krzysztof Czaplewski (UMG, Gdynia) – Przewodniczący
Członkowie Zarządu PFN:
Marek Grzegorzewski (LAW, Dęblin)
Janusz Uriasz (AMSz, Szczecin)
Adam Weintrit (UMG, Gdynia)
Ponadto, zgodnie ze statutem, członkami zarządu są redaktorzy naczelni periodyków naukowych:
Mariusz Wąż (AMW, Gdynia) – redaktor naczelny „Forum Nawigacji”
Piotr Zwolan (AMW, Gdynia) – redaktor naczelny „Annual of Navigation”

Komisja Rewizyjna PFN:
Artur Makar (AMW, Gdynia) – przewodniczący
Członkowie KR PFN:
Wacław Morgaś (AMW, Gdynia)
Henryk Nitner (AMW, Gdynia)