Wyborcze Zgromadzenie Członków PFN

W dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Gdynia, Al. Jana Pawła II 3), w sali Rady Wydziału, odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Zawiadomienie z porządkiem obrad zostało wysłane drogę elektroniczną do wszystkich członków stowarzyszenia.