Wieści z USA

Budowa systemu eLoran na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki realizowana jest zgodnie z planem.
W dołączonym pliku można zapoznać się z najnowszymi wiadomościami z USA.

eloran_test_signal_in_us.pdf