Walne Zgromadzenie Członków PFN

W dniu 9 czerwca 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem platformy Skype. Szczegóły zostały przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich członków.