Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków

W dniu 10 kwietnia 2019 roku godz. 16.15 odbędzie się w Warszawie Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PFN. Program zgromadzenia został wysłany na skrzynki mailowe. Jeżeli ktoś z członków nie otrzymał zawiadomienia to prosimy o kontakt z Przewodniczącym lub Sekretarzem.