Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego za 2020 rok

Polskie Forum Nawigacyjne uhonorowało prof. dr hab. inż. Jerzego Rogowskiego Nagrodą PFN przyznawaną corocznie osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność naukową, publikacyjną bądź organizacyjną. Aktu wręczenia statuetki tegorocznemu laureatowi Nagrody PFN w murach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dokonali: Przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, oraz JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i jednocześnie członek Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

zdjęcie: www.umg.edu.pl